مسائل حقوقی راه اندازی کسب و کار

کارگاه برند

ارسال شده در12 ژوئن 2019
دیدگاه0
کارگاه مسائل کاربردی علامت تجاری و برند از منظر حقوقی و بازرگانی اساتید کارگاه علامت تجاری: دکتر حسن علم خواه (عضو هیات...
ادامه مطلب