دوره حضوری
اکتبر 25, 2018
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان

پانزده اشتباه رایج درتنظیم قرارداد

مدرس : دکتر فرهاد بیات

زمان برگزاری: پنج شنبه 3 آبان ماه 1397، ساعت 8:30 الی 11:30

محل برگزاری: تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – سالن آمفی تئاتر

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد

با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه تهران