دوره حضوری
جولای 11, 2019 - جولای 11, 2019
6 ساعت
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان

کارگاه عملی تنظیم قرارداد

مدرس کارگاه عملی تنظیم قرارداد: دکتر فرهاد بیات

تجربه بهترین مربی است و بهترین آموزش ها در قالب عمل قابل یادگیری است. در کارگاه عملی تنظیم قرارداد، یک قرارداد به صورت گام به گام تدوین می شود و چالش هایی که ممکن است برای تنظیم یک قرارداد پیش آید، بررسی و حل می شود

تاریخ کارگاه کارگاه عملی تنظیم قرارداد: 98/04/13 و 98/04/20 از ساعت 8:30 الی 11:30

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰