دوره حضوری
تیر ۲۰, ۱۳۹۸ - تیر ۲۰, ۱۳۹۸
6 ساعت
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان

کارگاه عملی تنظیم قرارداد

مدرس کارگاه عملی تنظیم قرارداد: دکتر فرهاد بیات

تجربه بهترین مربی است و بهترین آموزش ها در قالب عمل قابل یادگیری است. در کارگاه عملی تنظیم قرارداد، یک قرارداد به صورت گام به گام تدوین می شود و چالش هایی که ممکن است برای تنظیم یک قرارداد پیش آید، بررسی و حل می شود

تاریخ کارگاه کارگاه عملی تنظیم قرارداد: ۹۸/۰۴/۱۳ و ۹۸/۰۴/۲۰ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰