دوره حضوری
4 ساعت
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
کارگاه علامت تجاری
کارگاه مسائل کاربردی علامت تجاری و برند از منظر حقوقی و بازرگانی
اساتید کارگاه علامت تجاری:

دکتر حسن علم خواه (عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص حوزه مالکیت فکری)

زمان برگزاری کارگاه علامت تجاری :

تاریخ 98/03/22 از ساعت 16 الی 20

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

بخش 1نکات کاربردی در انتخاب علامت تجاری موثر
بخش 2شرایط شکلی و ماهوی ثبت علامت تجاری
بخش 3رایج ترین چالشهای حقوقی و بازرگانی در علامت تجاری و برند