دوره حضوری
سپتامبر 18, 2019 - سپتامبر 18, 2019
7 ساعت
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
مسائل حقوقی ثبت شرکت ها در رویه عملی

مسائل حقوقی و ثبتی شرکتها در رویه عملی

 

مدرس دوره: استاد بهرام حسن زاده(رئیس اداره تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها)

تاریخ دوره مسائل حقوقی و ثبتی شرکت‌ها:

98/04/28 از ساعت 9:00 الی 13:00

98/05/03 از ساعت 8:30 الی 11:30

 

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

بخش 1نکات کاربردی تاسیس و اداره شرکت تجاری
بخش 2اختیارات و مسئولیت‌های مدیران و بازرسان شرکت
بخش 3نکات کاربردی در تنظیم صورتحساب شرکت‌ها