دوره حضوری
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸ - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
7 ساعت
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
مسائل حقوقی ثبت شرکت ها در رویه عملی

مسائل حقوقی و ثبتی شرکتها در رویه عملی

 

مدرس دوره: استاد بهرام حسن زاده(رئیس اداره تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها)

تاریخ دوره مسائل حقوقی و ثبتی شرکت‌ها:

۹۸/۰۴/۲۸ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

۹۸/۰۵/۰۳ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

 

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

بخش 1نکات کاربردی تاسیس و اداره شرکت تجاری
بخش 2اختیارات و مسئولیت‌های مدیران و بازرسان شرکت
بخش 3نکات کاربردی در تنظیم صورتحساب شرکت‌ها