دوره حضوری
جولای 20, 2019 - جولای 20, 2019
3 ساعت
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان

فنون نانوشته قراردادنویسی

مدرس کارگاه تکنیک ها و فنون نانوشته قراردادنویسی: دکتر فرهاد بیات

برخی تکنیک ها در مذاکره و یا تنظیم قرارداد وجود دارد که در هیچ کتابی نگارش نشده است، و تنها تجربه و آزمون و خطا دستیابی به چنین دانشی ممکن است. در این کارگاه این فنون کاربردی که برای هر قراردادی به کار می آیند آموزش داده میشوند و مورد تحلیل قرار می گیرند.

تاریخ کارگاه تکنیک ها و فنون نانوشته قراردادنویسی: 98/03/30 از ساعت 8:30 الی 11:30

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰