دوره حضوری
سپتامبر 6, 2018
0 ثبت نام دانش آموزان
قیمترایگان
حقوق مالکیت فکری

سرفصل‌های دوره حقوق مالکیت فکری

  • کاربرد مالکیت فکری در کسب و کار
  • شیوه عملی جستجوی اختراعات
  • شیوه عملی پر کردن اظهارنامه ثبت اختراع و طرح صنعتی
  • شیوه عملی ثبت اختراع و طرح صنعتی

نام مدرس: مهندس حسن علم خواه

متخصص حوزه ثبت اختراع

 

 

آزمون نهایی