ماه

نوامبر 2019

مقررات­‌زدایی

ارسال شده در09 نوامبر 2019
دیدگاه0
مقررات­‌زدایی یا مقررات­‌زایی؛ مساله این است! یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب و کار، عدم رعایت اصولِ قانونگذاری است؛ در واقع اگرچه...
ادامه مطلب