مطالب موسسه حقوقی دادبانان

محکومیت‌های مالی
17 مارس 2021

آیین‌نامه سجل محکومیت‌های مالی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

در رابطه با محکومیت‌های مالی باید اشاره کرد که یکی از کمبود های جدی در نظام حقوقی ایران، «عدم اعتبار سنجی مالی اشخاص» می باشد. به طوری که وقتی شما قصد معامله یا مراوده مالی با شخصی را داشته باشید، بتوانید از سوابق مالی یا اقتصادی وی، مطلع باشید. در نظام های حقوقی پیشرفته، موسساتی هستند که به طور حرفه ای به امر «اعتبار سنجی» مشغول بوده و این نیاز را بدون دخالت دولت انجام می دهند

 

در نظام حقوقی ایران، مسئله «اعتبار سنجی» با مقرره مندرج در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه وارد ادبیات  حقوقی شده و خوشبختانه مصوبه آن (البته با سه سال تاخیر) توسط هیات وزیران در قالب «آیین نامه اجرایی بند پ ماده  ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ….»  که به اختصار «سامانه سجل محکومیت های مالی» نامیده می شود، در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به تصویب رسید.

 

به موجب این آئین نامه ق.ق مکلف است با همکاری دستگاه های مربوط، سامانه اطلاعاتی را تاسیس و اداره نماید که در آن «محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم الاجرای دادگاه یا اجراییه های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم الاجرا و همچنین گزارش های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت ها مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می شوند» جمع آوری شده و در اختیار «بهره برداران» این آئین نامه قرار گیرد (م ۲ آیین نامه)

 

البته همان طورکه در ماده ۶ این آئین نامه نیز ذکر شده« درج نام محکومیت اشخاص به تنهایی در سامانه موجب محرومیت آنها از حقوق[!] نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبار سنجی مالی این اشخاص» در نظر گرفته می شود

 

مطالعه این آیین نامه ۱۴ ماده ای به همه اشخاص بخصوص حقوق دان های محترم توصیه می شود.

نویسنده مقاله آقای سیمائی صراف

جهت مطالعه مقالات بیشتر در زمینه محکومیت‌های مالی به وبلاگ موسسه حقوقی دادبانان مراجعه فرمایید.

ارسال پاسخ