مقالات

محاسبه خسارت مازراتی
۲۱ آبان ۱۳۹۲

نحوه محاسبه خسارت مازراتی

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه2
/

در صورتی که بر اثر تصادم دو خودرو و تقصیر راننده ای، “آینه بغل خودروی مازراتی” از بین برود، با فرض اینکه مبلغ خسارت ۶۰ میلیون تومان و ارزش مازراتی ۹۰۰ میلیون تومان و دیه کامل در ماه حرام ۳۰۰ میلیون تومان باشد، میزان مسئولیت راننده مسبب حادثه و بیمه گر چقدر است؟

پیش از محاسبه، بیان چند مقدمه ضروری است:
۱. سقف مسئولیت راننده مسبب حادثه، مساوی است با خسارت وارده (در فرض سوال ۶۰ میلیون) ضربدر قیمت “گرانترین خودروی متعارف”(در فرض سوال ۱۵۰ میلیون) بر روی قیمت خودروی آسیب دیده (در فرض سوال ۹۰۰ میلیون)؛
۲. گرانترین خودروی متعارف، حداکثر نصف دیه کامل در ماه حرام است که در فرض سوال می شود ۱۵۰ میلیون؛
۳. ملاک متعارف یا غیرمتعارف بودن خودرو، ارزش روز گرانترین خودروی متعارف در “زمان وقوع حادثه” است، نه در زمان ارزیابی از سوی کارشناس؛
۴. مسئولیت بیمه گر طبق قانون بیمه اجباری در خسارات مالی، ۲.۵ درصد دیه کامل در ماه حرام است (که در فرض سوال می شود ۷.۵ میلیون)؛
بنابراین در اولین قدم، قیمت خودروی متعارف را بر قیمت خودروی آسیب دیده تقسیم میکنیم که می شود: یک ششم و خسارت وارده یعنی ۶۰ میلیون را در آن ضرب می کنیم که می شود: ۱۰ میلیون
بنابراین حداکثر مسئولیت راننده مسبب حادثه در سوال بالا، ۱۰ میلیون است و نسبت به ۵۰ میلیون باقی مانده هیچ شخصی مسئول نیست و زیان به مالک خودروی مازراتی وارد می شود اگرچه تقصیری در حادثه مذکور نداشته است؛ البته در عمل چون غالب خودروهای گران قیمت توسط مالک، بیمه بدنه می شوند، در چنین صورتی، خسارت اخیر از محل بیمه بدنه قابل جبران است.
البته شیوه آسان تر محاسبه خسارت در چنین فرضی محاسبه درصد خسارت وارده به خودروی مازراتی است؛ به این معنا که ورود ۶۰ میلیون خسارت به یک خودروی ۹۰۰ میلیونی یعنی این خودرو “یک پانزدهم” آسیب دیده است، پس راننده مسبب حادثه “یک پانزدهم” گرانترین خودروی متعارف را مسئول است که نتیجه همان ۱۰ میلیون خواهد بود؛
با توجه به قانون جدید (مصوب ۱۳۹۵)، کارشناسان باید در هنگام محاسبه خسارت وارده به خودروی غیرمتعارف به لحاظ قیمت، این نسبت گیری را انجام دهند و نباید کاری به قیمت آینه بغل خودروی متعارف داشته باشند که شاید آینه بغل هر خودرویی یک قیمتی داشته باشد؛ بنابراین ملاک مسئولیت راننده “درصد خسارتی” است که به خودرو وارد شده که باید همین درصد را ولی بر مبنای گرانترین خودروی متعارف پرداخت نماید.
از این مبلغ ۱۰ میلیون، ۷.۵ میلیون (طبق مقدمات مطرح شده در بالا) تحت پوشش بیمه است بنابراین در مثال بالا
۷.۵ میلیون توسط بیمه گر باید جبران شود
۲.۵ میلیون توسط راننده مسبب حادث
۵۰ میلیون باقی مانده به مالک تحمیل می شود
اگر در سوال بالا
قیمت آینه بغل ۳۰ میلیون باشد
یعنی به خودرو “یک سی ام” خسارت وارد شده که “یک سی ام” ۱۵۰ میلیون می شود ۵ میلیون
در این صورت، ۵ میلیون توسط بیمه گر باید پرداخت شود
راننده مسبب حادثه نیازی به پرداخت وجهی ندارد
۲۵ میلیون خسارت باقی مانده به مالک خودروی آسیب دیده تحمیل می شود
بنابراین در بیمه شخص ثالت، بیمه گر دو سقف مسئولیت دارد، سقف اول اینکه بیش از درصد خسارت وارد به خودرو بر گرانترین خودروی متعارف را پرداخت نمی کند و سقف دوم اینکه تعهد اخیر بیش از ۲.۵ درصد دیه کامل در ماه حرام نخواهد بود؛ به عبارت دیگر در صورت متفاوت بودن این دو سقف، کمترین سقف، ملاک محاسبه تعهد بیمه گر است.