دوره‌های آموزشی

دوره های کاربردی دادبانان
دوره جامع قراردادنویسی

دومین دوره جامع قراردادنویسی

رایگان
جولای 13, 2019 - جولای 11, 2019

سومین دوره جامع حقوق کسب و کار

رایگان
جولای 15, 2019 - سپتامبر 18, 2019

دوره علامت تجاری

69 هزار تومان
دسامبر 20, 2018 - ژوئن 4, 2019
حقوق مالکیت فکری

دوره حقوق مالکیت فکری

رایگان
سپتامبر 6, 2018
دوره کامل حقوق مالی

دوره کامل حقوق مالی

1000 هزار تومان
دسامبر 27, 2018 - ژانویه 24, 2019
دوره جامع قراردادنویسی

دوره جامع قراردادنویسی

500 هزار تومان
دسامبر 7, 2018

15 اشتباه تنظیم قرارداد

رایگان
اکتبر 25, 2018
دوره جامع حقوق کسب و کار

دوره جامع حقوق کسب و کار

69 هزار تومان
سپتامبر 23, 2018 - ژانویه 21, 2019