دوره‌های آموزشی

دوره های کاربردی دادبانان

دوره علامت تجاری

69 هزار تومان
آذر ۲۹, ۱۳۹۷ - خرداد ۱۴, ۱۳۹۸
حقوق مالکیت فکری

دوره حقوق مالکیت فکری

رایگان
شهریور ۱۵, ۱۳۹۷
دوره کامل حقوق مالی

دوره کامل حقوق مالی

1000 هزار تومان
دی ۶, ۱۳۹۷ - بهمن ۴, ۱۳۹۷
دوره جامع قراردادنویسی

دوره جامع قراردادنویسی

500 هزار تومان
آذر ۱۶, ۱۳۹۷

۱۵ اشتباه تنظیم قرارداد

رایگان
آبان ۳, ۱۳۹۷
دوره جامع حقوق کسب و کار

دوره جامع حقوق کسب و کار

69 هزار تومان
مهر ۱, ۱۳۹۷ - بهمن ۱, ۱۳۹۷