دوره‌های آموزشی

دوره های کاربردی دادبانان

کارگاه عملی تنظیم قرارداد

رایگان
جولای 11, 2019 - جولای 11, 2019

اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد

رایگان
جولای 27, 2019 - جولای 27, 2019

فنون نانوشته قراردادنویسی

رایگان
جولای 20, 2019 - جولای 20, 2019
کارگاه علامت تجاری

کارگاه برند

رایگان
- جولای 12, 2019
دوره جامع قراردادنویسی

دومین دوره جامع قراردادنویسی

رایگان
جولای 13, 2019 - جولای 11, 2019

سومین دوره جامع حقوق کسب و کار

رایگان
جولای 15, 2019 - سپتامبر 18, 2019

دوره علامت تجاری

69 هزار تومان
دسامبر 20, 2018 - ژوئن 4, 2019