مقالات

وصول چک
12 نوامبر 2013

بهترین راه وصول چک چیست؟

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0
/
کلمات کلیدی

با توجه به اصلاح قانون صدور چک در آبان ۱۳۹۷، بهترین راه وصول چک چیست؟

در ادامه با دادبانان همراه باشید و از آخرین و بهترین راه وصول چک با خبر شوید:

برای وصول چک ، چهار روش وجود دارد:
  • یک- شکایت کیفری؛
  • دو- دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی؛
  • سه– درخواست صدور اجرائیه از دادگستری؛
    چهار- درخواست صدور اجرائیه از ثبت؛
    پرسش مهم در وصول چک این است که کدام یک از روش های اخیر برای دارنده چک مناسب تر است؟ در ابتدا باید گفت که انتخاب مناسب ترین روش باید به صورت موردی تعیین شود زیرا اولاً گاه بنا به دلایلی دارنده امکان استفاده از همه این روش ها را ندارد؛ به عنوان مثال اگر چک وعده دار باشد، امکان شکایت کیفری وجود ندارد؛ اگر در “متن چک” ذکر شده باشد بابت تضمین، امکان صدور اجرائیه از دادگستری وجود ندارد؛ همچنین اگر امضای چک با نمونه امضای صادرکننده انطباق نداشته باشد، صدور اجرائیه از ثبت ممکن نیست؛ بنابراین انتخاب بهترین روش بستگی به شرایط چک دارد؛ ثانیاً به فرض اینکه امکان انتخاب میان چهار روش وجود داشته باشد شرایط دارنده یا صادرکننده یا سایر متعهدین هم در انتخاب روش موثر است؛ به عنوان مثال، در مواردی که صادرکننده شخص معتبری است، معمولاً شکایت کیفری باعث می¬شود که صادرکننده راساً و پیش از صدور حکم، بدهی را پرداخت نماید؛ یا در مواردی که ممنوع الخروج شدن صادرکننده برای وی تبعات منفی سنگینی دارد، اقدام از طریق اجرائیات ثبت گزینه مناسبی است؛ یا در مواردی که صادرکننده اموالی نداشته ولی ضامن یا ظهرنویس معتبری دارد تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی علیه همه متعهدین سند تجاری مناسب تر است؛ با وجود این، به طور کلی می¬توان گفت که با توجه به اصلاحات جدید قانون صدور چک، اگر شرایط چک به نحوی باشد که بتوان مستقیماً به اجرائیات احکام دادگستری مراجعه کرد، بهترین کار برای وصول چک همین راه است زیرا سرعت آن زیاد و هزینه آن کم است و نسبت به اجرائیات ثبت این مزیت را دارد که در صورت عدم شناسایی اموال، دارنده چک می تواند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای حبس صادرکننده را تا زمان پرداخت بدهی یا اثبات اعسار بخواهد؛ البته راه حل اخیر خالی از نقص نیست چراکه به مانند اجرائیات ثبت، اولا مطالبه خسارت تاخیر در این روش امکان پذیر نبوده ثانیا امکان صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس وجود ندارد (برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به شماره 15 همین فصل): در پایان باید گفت که شکایت کیفری، مانع وصول چک از طریق اجرائیات دادگستری یا ثبت نبوده و با یکدیگر قابل جمع هستند (ماده ۱۸۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
  • جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.
  • مشاوره حقوقی

ارسال پاسخ