دکتر عباس میرشکاری

مشخصات دکتر عباس میرشکاری

 • نام و نام خانوادگی: عباس میرشکاری
 • استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 • دانش‌آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران
 • تالیف ۱۰ کتاب و ۱۵۱ مقاله در زمینه‌های حقوقی

سوابق آموزشی دکتر عباس میرشکاری

 • سوابق کاری
  • مدیر حقوقی و امور قراردادهای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ( ۱۳۸۵تا آبان ۱۳۸۹)
  • عضو هیات تحریریه و قائم مقام سردبیر نشریه اندیشه‌های حقوق خصوصی.

  • عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴٫

  • عضو کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵٫

  • پژوهشگر برتر (رتبه سوم) دانشگاه علوم قضایی در سال ۱۳۹۵

  • عضو هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران (۱۳۸۷تا ۱۳۸۹)
  • بازرس قانونی شرکت آواپزشک (سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰)
  • مشاور حقوقی مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (ابتدا تا انتهای سال ۱۳۸۸
  • مشاور حقوقی دفتر حقوقی وزارت صنایع (اردیبهشت۸۸  تا اردیبهشت۹۰)
  • مشاور حقوقی مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) (۹۰-۸۹)
  • مشاور حقوقی شرکت آواپزشک (بهمن ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰)
  • سرپرست تیم ارزیابی و نظارت از دفتر حقوقی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی، وزارت ورزش و جوانان، و سازمان محیط زیست (منصوب از جانب معاونت حقوقی رییس جمهور) در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫
  • مدیر حقوقی شرکت هلدینگ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ( ۸۹ تا ۹۳)
  • عضو هیات مدیره شرکت حمایت گستر ایران خودرو (۹۳-۹۲)
  • مشاور حقوقی شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور (۹۳ تا ۹۴)
  • مدیرکل اداره کل مطالعات حقوقی و تنقیح قوانین وزارت بهداشت  (۹۴ تا ۹۵)
  • مشاور معاون حقوقی وزارت بهداشت و رییس دبیرخانه هیات عالی تجدیدنظر (۱۳۹۵)
  • استادیار و مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (۱۳۹۰-۱۳۹۵)
 • وضعیت فعلی
  • استادیار دانشگاه علوم قضایی
  • وکیل پایه یک دادگستری (۱۳۸۷ به بعد)
  • داور حدود ۵۱ دعوای تجاری با ارزش بیش از صد و ده میلیارد تومان در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۴
  • عضو شورای حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ( از ۱۳۹۴)

رزومه علمی دکتر عباس میرشکاری

 • سوابق تحصیلی
  • موفقیت در المپیاد ادبیات (۱۳۸۱)
  • شرکت در پنجمین جشنواره جوان خوارزمی با نوشتن تحقیقی با عنوان «اندیشه های حافظ»
  • کسب رتبه ۳ در منطقه دو و رتبه ۱۵ در سطح کشور در کنکور سراسری (۱۳۸۲)
  • اخذ درجه کارشناسی رشته حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران با کسب عنوان شاگرد اول دوره و با معدل ۴۶/۱۹ در هفت ترم. (۱۳۸۵)
  • راهیابی به دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران از طریق کسب عنوان شاگرد اول دانشکده.(۱۳۸۶)
  • کسب رتبه ۴ در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز. (۱۳۸۷)
  • بدست آوردن عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تهران. (۱۳۸۷)
  • اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران با معدل ۶۶/۱۸٫ (۱۳۸۸)
  • راهیابی به دوره دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با کسب رتبه اول آزمون دکتری.(۱۳۸۸)
  • کسب رتبه ۴ در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز. (۱۳۸۹)
  • انجام پیش دفاع از رساله با اخذ نمره ۵/۱۹٫ (تیر ۹۱)
  • دفاع از رساله دکتری با اخذ نمره ۵/۱۹ (تیر۹۲)

 

 • سوابق پژوهشی
  • تالیف کتب زیر:

   1. اصول اروپایی حقوق مسوولیت مدنی، انتشار، ۱۳۹۵٫
   2. رساله عملی در مسوولیت مدنی، انتشار، (چ.۱، ۱۳۹۴)، (چ۲ ،۱۳۹۵)
   3. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی، جنگل، (چ۱ ،۱۳۹۲)، (چ۲ ، با تجدیدنظر و افزوده‌ها، ۱۳۹۵).
   4. طلب ممتاز، انتشار، (چ.۱، ۱۳۹۲)، (چ.۲، با تجدیدنظر و افزوده‌ها، ۱۳۹۴)
   5. تحلیل فقهی- حقوقی قرارداد کفالت، انتشار، ۱۳۹۳٫
   6. در پیشگاه قاضی: تحلیل رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی، جنگل، ۱۳۹۳٫
   7. ثبوت و اثبات، جنگل، (چ.۱، فروردین ۱۳۹۲)، (چ.۲، با تجدیدنظر و افزوده‌ها، فروردین ۱۳۹۳).
   8. حقوق ثبت احوال، میزان، (چ.۱، ۱۳۹۰)، (چ.۲، با تجدیدنظر و افزوده‌ها، ۱۳۹۳).
   9. تبارشناسی قانون ثبت احوال، (قوانین و مقررات ثبت احوال از ابتدا تا کنون)، جنگل، ۱۳۹۳٫
   10. قانون معادن در نظم حقوقی کنونی، چاپ دانشگاه صنایع و معادن، تابستان ۱۳۸۹٫
  • چاپ مقاله‌های زیر در زمینه مسوولیت مدنی

   1. «نقد یک رای در زمینه زیان ناشی از تولد»، سپهر عدالت، ش۲۳۶، آذر ۱۳۹۵٫
   2. نشریه پیام وکیل، «اصل قابلیت جبران زیان معنوی: تردیدها و توجیه‌ها»، ش.۲، پاییز ۱۳۹۵٫
   3. نشریه تعالی حقوق، «قائم مقامی در مطالبه زیان»، تایید شده.
   4. مدرسه حقوق، «بهای عادله»، ش.۱۰۶، شهریور ۱۳۹۵٫
   5. مجله کانون وکلای دادگستری بوشهر، «تحلیل عدم النفع در ادبیات حقوقی و رویه قضایی»، ش.۳، ۱۳۹۵٫
   6. صور اسرافیل، «مسوولیت مدنی سازمان محیط زیست»، ش.۴۹، ۵/۴/۱۳۹۵٫
   7. صور اسرافیل، «نقش قاعده اقدام در تفسیم مسوولیت»، ش.۴۷، ۲۲/۳/۱۳۹۵٫
   8. نشریه مجد، «جبران خوب»، ش.۳۶، بهار ۱۳۹۵٫
   9. مدرسه حقوق، «جبران زیان به وسیله زیان دیده»، ش.۱۰۵، مرداد ۱۳۹۵٫
   10. مدرسه حقوق، «تاخیر در مطالبه حق؛ مصداق قاعده اقدام»، ش.۱۰۲، اردیبهشت ۱۳۹۵٫
   11. فصل‌نامه حقوق تهران، «زیان دیرکرد پرداخت دین ناشی از مسوولیت مدنی»، دوره ۴۶، ش.۱، بهار ۱۳۹۵٫
   12. مدرسه حقوق، «تحلیل رابطه زیان معنوی و دیه»، ش.۱۰۱، بهار ۱۳۹۵٫
   13. کانون وکلای مرکز، «نقد یک رای در زمینه مسوولیت مدنی پزشکان»، ش.۶۰، زمستان ۱۳۹۴٫
   14. نشریه استیناف، «تاثیر حق مرتهن بر تملک قهری اموال توسط دستگاه های اجرایی»، ش.۸و۹، ۱۳۹۴٫
   15. نشریه حقوق بانکی، «مسوولیت مدنی بانک در احراز دارنده قانونی چک»، ش.۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴٫
   16. مدرسه حقوق، «تاثیر اجل قانونی بر زیان دیرکرد»، ش.۹۶، آبان ۱۳۹۴٫
   17. مجله حقوقی حق، «قائم مقامی بیمه گذار»، ش.۸، آذر ۱۳۹۴٫
   18. صور اسرافیل، «نقد یک رای در زمینه ممانعت از ادامه تحصیل»، ش.۲۹، ۲۲/۹/۱۳۹۴٫
   19. نشریه حقوقی عدلیه، «نقد یک رای در زمینه عدم‌النفع»، نشریه عدلیه، ش.۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۴٫
   20. صور اسرافیل، «تردیدی در مسوولیت مدنی سازمان‌های دولتی نیست»، ش.۲۵، ۲۳/۸/۱۳۹۴٫
   21. مدرسه حقوق، «نقش کارشناس در دعوای مسوولیت مدنی»، ش.۹۵، مهر ۱۳۹۴٫
   22. صور اسرافیل، «ضمانت از زیان دیرکرد پرداخت»، ش.۲۰، ۴/۷/۱۳۹۴٫
   23. صور اسرافیل، «نقد یک رای پیرامون نقش کارشناس در فرایند دادرسی»، ۲۸/۶/۱۳۹۴٫
   24. صور اسرافیل، «در تامل یک رای در زمینه زیان جمعی»، ۲۸/۶/۱۳۹۴٫
   25. نشریه کانون وکلا، «زیان دیرکرد پرداخت در ضمان درک»، ش.۵۹، بهار ۱۳۹۴٫
   26. صور اسرافیل، «زیان دیرکرد پرداخت از ارز»، ش.۱۴، ۲۴/۵/۱۳۹۴٫
   27. مدرسه حقوق، «تاثیر حکم دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی در دعوای مسوولیت مدنی»، ش.۹۳، مرداد ۱۳۹۴٫
   28. صور اسرافیل، «مسوولیت مدنی وزارت راه»، ش.۹۷، ۱۴/۴/۱۳۹۴٫
   29. خبرنامه کانون وکلای دادگستری مازندران، «مسوولیت مدنی مدیران شرکت‌های سهامی بر اساس یک پرونده»، بهار ۱۳۹۴٫
   30. فصل‌نامه کانون وکلای کردستان، «جای خالی کارشناس»، ش.۴، بهار ۱۳۹۴٫
   31. صور اسرافیل، «مسوولیت مدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، ۲۹/۲/۱۳۹۴٫
   32. نشریه کانون وکلای مرکز، «تداخل دیات»، ش.۲۲۶ و ۲۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۳٫
   33. هفته‌نامه نقش نو، «مسوولیت مدنی سازمان آب»، ش.۸۸، ۴/۱۱/۱۳۹۳٫
   34. نشریه قضاوت، مسوولیت مدنی ناشی از تاخیر در پرواز، ش.۷۹، پاییز ۱۳۹۳٫
   35. حقوق بانکی، «مسوولیت مدنی بانک برای عدم احراز اصالت چک»، ش.۳و۴، ۱۳۹۲٫
   36. هفته‌نامه نقش نو، «مسوولیت شهرداری نسبت به زیان درختان»، ش.۸۴، ۶/۱۰/۱۳۹۳٫
   37. ارج‌نامه دانشگاه تبریز برای دکتر کاتوزیان، «زیان بدنی درگذشتگان»، ۱۳۹۳٫
   38. ارج‌نامه دانشگاه تبریز برای دکتر کاتوزیان، «مصونیت ناشی از عمل خیرخواهانه»،
   39. فصل‌نامه اندیشه‌های حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ، «تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن»، ش.۲، تابستان ۱۳۹۳٫
   40. مجله حقوقی دادگستری، «تاثیر وضعیت پیشین زیان دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان»، ش.۸۴، زمستان ۱۳۹۲٫
   41. کانون وکلای کرمانشاه، «تقسیم قراردادی مسئولیت میان عاملین زیان»، ش.۳۸،
   42. فصل‌نامه رای، «مسئولیت مدنی بانک‌ها»، ش.۲، بهار ۱۳۹۲٫
   43. مدرسه حقوق، «نقش انصاف در مسوولیت مدنی»، ش.۸۶، فروردین ۱۳۹۳٫
   44. مدرسه حقوق، «شرط عدم مسوولیت»، ش.۸۵، اسفند ۱۳۹۲٫
   45. مدرسه حقوق، «تعدد عاملین زیان»، ش.۸۴، بهمن ۱۳۹۲٫
   46. مدرسه حقوق، «تحلیل یک رای در زمینه صندوق تامین خسارت بدنی»، ش.۸۲، آذر ۱۳۹۲٫
   47. مدرسه حقوق، «تاثیر جبران خسارت بعد از وقوع آن در دیه»، ش.۸۰، مهر ۱۳۹۲٫
   48. مجله کانون وکلای مرکز، «مسوولیت مدنی کارمندان سازمان ثبت احوال»، ش.۲۲۱، تابستان ۱۳۹۲٫
   49. فصلنامه اندیشمندان حقوق، «در تامل یک رای در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خونهای آلوده»، ش.۳، بهار ۱۳۹۲٫
   50. راه وکالت (مجله کانون وکلای گیلان)، «تحلیل ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی جدید»، ش.۸، زمستان ۱۳۹۱٫
   51. مجله کانون وکلای کرمانشاه، «تاثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در اعمال اصل جبران کامل خسارات»، ش.۳۴و۳۵، ۱۳۹۱٫
   52. مجله مجد، «تعریف و ماهیت دیه»، ش.۲۱و۲۲، تابستان و پاییز ۱۳۹۱٫
   53. مجله کانون وکلای مرکز، «در تامل یک رای در زمینه تعارض قوانین و دیه»، ش.۲۱۹، زمستان ۱۳۹۱٫
   54. مدرسه حقوق، «مسئولیت مدنی معماران»، ش.۷۵، مهر ۱۳۹۱٫
   55. کانون وکلای مرکز، «در تامل یک رای در زمینه مسئولیت مدنی قراردادی»،ش.۲۱۶و ۲۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫
   56. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تحلیل رایی در زمینه حریم خصوصی و مسئولیت مدنی»، ش.۱۲۶و ۱۲۷، اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱٫
   57. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، «دیه عقل»، ش.۵۶، زمستان ۱۳۹۰٫
   58. نشریه قضاوت، «وضعیت حقوقی عمل غاصب»، ش.۷۴، بهمن و اسفند ۱۳۹۰٫
   59. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «مروری بر قواعد قابل اعمال در جبران خسارت وارد برعقل»، ش.۱۲۴، دی۱۳۹۰٫
   60. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «نقش هشدار در مسئولیت مدنی»، ش.۱۲۲، آبان۱۳۹۰٫
   61. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «بیت المال و نقش آن در جبران خسارت»، ش.۱۱۷، خرداد ۱۳۹۰٫
   62. فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، «ارث دیه»، ش.۲، تابستان ۱۳۸۹٫
   63. فصلنامه کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، «تعهد به تقلیل ضرر»، ش.۲۸ و ۲۹، زمستان ۱۳۸۹٫
   64. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تضمین سردفتران»، ش.۸۵، مهر ۱۳۸۷٫

 

 • چاپ مقاله‌های زیر در زمینه‌های حقوق قرارداد و تعهدات
  • کانون وکلا، نقد یک رای در زمینه اشتباه در جهت معامله، ش۲۳۴، پاییز ۱۳۹۵٫
  • صوراسرافیل، «نقد یک رای در زمینه تعدیل وجه التزام»، ش.۶۶، ۱۳/۹/۱۳۹۵٫
  • نشریه مدرسه حقوق، «ویژگی‌ها و کارکرد قرارداد کفالت»، ش.۱۰۷، مهر ۱۳۹۵٫
  • کانون وکلای مرکز، «زیان دیرکرد و وجه التزام»­­­­، ش.۶۸، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫
  • نشریه قضاوت، «نقد یک رای در زمینه شرط عدم عزل»، ش.۸۵، بهار ۱۳۹۵٫
  • نشریه کانون وکلای کردستان، «نقش اضطرار در قراردادهای بیمه»، ش.۶، ۱۳۹۴٫
  • پژوهش‌های فقهی، «تعریف و اعتبار قرارداد کفالت»، زمستان ۱۳۹۴٫
  • همایش شناسایی قوانین و مقررات موجد اختلافات (دانشگاه خوارزمی)، «نقد شیوه قانون‌گذاری درباره‌ی مطالبات ممتاز»
  • فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، «اصل تساوی طلبکاران»، ش.۱۰۰، زمستان ۱۳۹۲٫
  • مجله مجد، «تحلیل توثیق اوراق بهادار»، ش.۲۷، زمستان ۱۳۹۲٫
  • دوفصل‌نامه فقه و حقوق خانواده، «تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ی طلب ممتاز زن بابت نفقه»، ش.۵۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫
  • فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، «طلب ممتاز»، ش.۶۰، زمستان ۱۳۹۱٫
  • کانون سردفتران و دفتریاران، «اجل در اعمال حقوقی»، ش.۱۴۲، تیر ۱۳۹۲٫
  • حقوق بانکی، «تحلیل محدودیت تملک سهام بانک‌ها»، ش.۲، ۱۳۹۱٫
  • نشریه قضاوت، «تحلیل یک رای در زمینه اجاره به شرط تملیک»، ش.۷۷، مرداد و شهریور ۱۳۹۱٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «بررسی مفهومی و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی»، ش.۱۱۳، بهمن ۱۳۸۹٫
  • مدرسه حقوق (کانون وکلای اصفهان)، «قابلیت توکیل»، ش۵۳، آذر ۱۳۸۹٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «آسیب شناسی قراردادهای تنظیمی توسط بنگاههای مشاور املاک»، ش۱۰۶، تیر۱۳۸۹٫
  • فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، «نقد مفهوم و آثار طلب مشاع»، ش.۲، تابستان
  • مجله معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، «عزل وکیل»، ش.۳۰، زمستان ۱۳۸۸٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تفویض وکالت»، ش۱۰۰، دی ۸۸ .
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «عزل وکیل»، ش۹۳، خرداد ۱۳۸۸ .
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «اصل صحت»، ش۸۷، آذر ۸۷ .
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تعهد به حضور در دفترخانه»، ش۸۴، شهریور ۱۳۸۷٫
  • نشریه انصاف، «نظری بر ماهیت جعاله عام»، ش.۲، خرداد ۱۳۸۶٫
  • نشریه دادگستران، «مجمع پریشانی، بحث‌هایی در باب اراده»، ش.۷، اردیبهشت ۱۳۸۶٫
  • نشریه انصاف، «عزل وکیل»، ش.۱، آذر ۱۳۸۵٫
  • نشریه حکم، «اموال غیرمنقول»، ش.۲ ، ۱۳۸۵٫
  • نشریه خواهان، «جهت نامشروع»، ش.۵، اردیبهشت ۱۳۸۵٫
  • نشریه خواهان، «آخرین اراده: ماهیت وصیت»، ش.۴، اسفند ۱۳۸۴٫

 

 • چاپ مقاله‌های زیر در زمینه آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوا

  • فصل‌نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، «نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی»، ش.۲، تابستان ۱۳۹۳٫

  • دو فصلنامه معرفت حقوقی، «منع رجوع به حکام جور»، ش.۴، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫
  • فصلنامه نقد رای دانشگاه علوم قضایی، «استناد به قاعده مالایعلم در یک دادنامه»، ش.۲، بهار ۱۳۹۲٫
  • مجله کانون وکلای کرمانشاه، «قاعده لایعلم الا من قبله»، ش.۳۲و۳۳، زمستان ۱۳۹۰٫
  • مجله قضاوت، «مطالعه دیوان عالی کشور در نظام قضایی آمریکا (۱)»، ش.۷۱، مرداد و شهریور ۱۳۹۰٫
  • مجله قضاوت، «مطالعه دیوان عالی کشور در نظام قضایی آمریکا (۱)»، ش.۷۰، خرداد و تیر ۱۳۹۰٫
  • مجله قضاوت، «تحلیل نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم پول‌شویی»، ش.۶۹، فروردین و اردیبشهت ۱۳۹۰٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «بررسی ادله از حیث کاشفیت»، ش.۱۱۶، اردیبشهت ۱۳۹۰٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «مقاله ثبوت و اثبات»،ش۱۱۵، فروردین۹۰٫
  • مجله دانشکده حقوق علامه طباطبایی، «ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن»، ش.۲۹، تابستان ۱۳۸۹٫
  • مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، «تقاص»،ش.۳، زمستان ۱۳۸۹٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «اثبات پولشویی»، ش.۱۱۴، اسفند ۱۳۸۹٫
  • نشریه دادگستران، «تقسیم‌بندی پیشنهادی در فرایند حقوقی»، ش.۹، بهار ۱۳۸۸٫
  • نشریه دادگستران، «در قلمرو علم»، ش.۸، بهار ۱۳۸۷٫
  • نشریه دادگستران، «ثبوت یا اثبات»، ش.۶، دی ۱۳۸۵ .

 

 • چاپ مقاله‌های زیر در زمینه حقوق ثبت احوال

  • مجله مجد، «نسب و نام خانوادگی»، ش.۳۵، زمستان ۱۳۹۴٫

  • صور اسرافیل، «حق تقدم ناشی از نام خانوادگی»، ش.۲۸، ۱۴/۹/۱۳۹۴٫

  • ماهنامه کانون سردفتران، «بررسی کارویژههای دیوان عدالت اداری در حقوق ثبت احوال»، ش.۱۴۵و ۱۴۶، مهر و آبان ۱۳۹۴٫

  • صور اسرافیل، «حدود آزادی در انتخاب و تغییر نام کوچک»، ۹/۸/۱۳۹۴٫
  • صور اسرافیل، «در نقد یک رای پیرامون قابلیت استناد به شناسنامه»، ۱۸/۷/۱۳۹۴٫
  • مدرسه حقوق، «ثبت ولادت اطفال خارجیان مقیم ایران»، ش.۹۴، شهریور ۱۳۹۴٫
  • دوفصل‌نامه فقه و حقوق خانواده، «نام خانوادگی زنان»، ش.۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴٫
  • مجله کانون وکلای کرمانشاه، «مرجع صالح برای تعیین تاریخ وفات»
  • ماهنامه کانون سردفتران، «تحلیل شناسنامه المثنی»، ش.۱۵۱و ۱۵۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳٫
  • نشریه عدالیه، «اتلاف و استفاده از شناسنامه دیگری»، ش.۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳٫
  • روزنامه ابتکار، «تاملی بر عدالت شکلی هیات حل اختلاف»، ش.۳۰۲۳، ۱۰/۹/۱۳۹۳٫
  • مجله کانون وکلای مرکز، «در تامل دو رای در زمینه تاثیر تغییر جنسیت بر تغییر نام»، ش.۲۲۴و۲۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫
  • مدرسه حقوق، «نقد و بررسی آرای محاکم درباره نسب و شناسنامه»، ش.۹۰، مرداد ۱۳۹۳٫
  • مدرسه حقوق، «نقدی بر مصوبه شورای عالی ثبت احوال به تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰»، ش.۸۱، آبان ۱۳۹۲٫
  • روزنامه اعتماد، «آزادی در انتخاب نام»، ش.۲۸۰۶، ۲۸/۷/۱۳۹۲٫
  • روزنامه اعتماد، «اطلاعات هویتی به مثابه حریم خصوصی»، ش.۲۷۹۳، ۱۱/۷/۱۳۹۲٫
  • روزنامه اعتماد، «تاملی بر صلاحیت سازمان ثبت احوال، تغییر نام کوچک، تعبیر مرجع صالح»، ش.۲۷۷۵، ۲۱/۶/۹۲٫
  • روزنامه اعتماد، «تاثیر سرپرستی بر هویت سجلی کودک»، ش.۲۷۸۰، ۲۷/۶/۱۳۹۲٫
  • مدرسه حقوق، «صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال»، ش۷۹، شهریور ۱۳۹۲٫
  • ضمیمه حقوق روزنامه همشهری، «صلاحیت دادگاه در دعاوی اسناد ثبت احوال»، ش.۲۰۳، ۲۹/۵/۱۳۹۲٫
  • فصل‌نامه رای، «تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیر مندرج در شناسنامه»، ش.۳، تابستان ۱۳۹۲٫
  • مدرسه حقوق، «مروری بر بخشنامه جدیدالصدور سازمان ثبت»، ش.۷۳، مرداد ۹۱٫
  • مدرسه حقوق، «انتخاب نام کوچک در فقه، حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی»،ش.۷۰، اردیبهشت ۱۳۹۱٫
  • مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال (جلد دوم)، «تحلیلی بر نقش دیوان عدالت اداری در حقوق ثبت احوال»، سازمان ثبت احوال، ۱۳۹۱٫
  • مدرسه حقوق (کانون وکلای اصفهان)، «مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی»، ش.۶۲، شهریور۱۳۹۰٫
  • مدرسه حقوق(کانون وکلای اصفهان)، «قواعد عمومی ناظر به اسناد سجلی»، ش.۶۱، مرداد ۱۳۹۰٫
  • مدرسه حقوق(کانون وکلای اصفهان)، «مقدمهای بر حقوق ثبت احوال»، ش.۵۹، خرداد ۱۳۹۰٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تعیین و تغییر نام‌خانوادگی»، ش۱۰۳، فروردین ۱۳۸۹٫
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «شرایط و آثار تغییر تاریخ تولد»، ش.۹۸، آبان ۱۳۸۸ .
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران،«شناسنامه؛ ماهیت و کارکرد آن»، ش.۹۷، مهر
  • ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، «تعیین و تغییر نام کوچک»، ش۸۰، اردیبهشت ۱۳۸۷٫
  • فصلنامه قوانین و مقررات تامین اجتماعی، «تغییر تاریخ تولد از نظر قانون تامین اجتماعی»، سال سوم، ش.۷، تابستان ۱۳۸۶

 

 • انتشار مقاله‌های زیر در زمینه‌های متفرقه
  • پژوهشنامه زنان، «توازن حق­های زنان در قانون اساسی با تعهدات شهروندی»، پاییز ۱۳۹۵٫
  • دومین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، «گزارشی از مفهوم شهروندی و ارزیابی خصلت­های اساسی آن»، آذر ۱۳۹۵٫
  • اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی، «توصیف حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی»، جهاد دانشگاهی، آبان ۱۳۹۴٫
  • صوراسرافیل، «تکلیف دستگاه‌های اجرایی به انتشار یافته‌های پژوهشی»، ۱۱/۷/۱۳۹۴٫
  • روزنامه ابتکار، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: گامی بر خلاف حقوق شهروندی»، ش.۳۱۲۹، ۵/۲/۱۳۹۴٫
  • نقش نو، «نقش عدالت در تصفیه»، ۲۳/۹/۱۳۹۳، ش.۸۳٫
  • روزنامه دنیای اقتصاد، «انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها»، ۳/۳/۹۱٫
  • نشریه انصاف، «انصاف در ادبیات و حقوق»، ش.۱، پاییز ۱۳۹۰٫
  • مدرسه حقوق ( کانون وکلای اصفهان)، «شمول قانون کار و استثناآت آن»، ش.۵۷، فروردین ۹۰٫
  • مدرسه حقوق (کانون وکلای اصفهان)، «اشتغال بازنشسته»، دی ۸۹٫
  • نشریه خواهان، «شغل زنان»، ش.۳، آبان ۱۳۸۴٫
  • نشریه خواهان، «تحلیل مفهوم نامزدی»، ش.۱، خرداد ۱۳۸۴٫

 

 • انتشار مقاله‌های زیر در زمینه‌های متفرقه
  • مجری اصلی طرح پژوهشی تنقیح قوانین و مقررات جهاد دانشگاهی.
  • مجری اصلی طرح پژوهشی مقررات زدایی در زمینه تولید با اتاق بازرگانی.
  • مجری اصلی طرح پژوهشی مقررات زدایی در زمینه مبادله با اتاق بازرگانی
  • مجری اصلی طرح پژوهشی مقررات زدایی در زمینه سرمایه گذاری با اتاق بازرگانی
  • همکار در طرح پژوهشی جایگاه کانون وکلا با معاونت پژوهشی قوه قضاییه
  • همکار در طرح پژوهشی طلب مشاع با دانشگاه تهران

 

 • انتشار مقاله‌های زیر در زمینه‌های متفرقه
  • ارائه مقاله «بررسی ابعاد حق نام در سه ضلع: کودک، والدین و دولت»، در همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران: فرصت‌ها و تهدیدها، دانشگاه الزهرا، آبان ۱۳۹۵٫
  • ارائه مقاله «منافع عمومی در حقوق ثبت احوال»، در همایش منفعت عمومی در دیوان عدالت اداری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴٫
  • پژوهشگر برگزیده دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۳٫
  • ارائه مقاله نقش دیوان عدالت اداری در حقوق ثبت احوال، همایش ملی حقوق ثبت احوال، اردیبهشت ۹۰
  • ارائه «مقاله تعیین و تغییر نام کوچک»، در همایش فرهنگ نام و نام گزینی، دی ۸۹، سازمان ثبت احوال کل کشور
  • پژوهشگر برگزیده کشور در همایش ملی سازمان ثبت احوال، دی۹۰
  • ارائه مقاله انتخاب نام کوچک در فقه، مقررات بین المللی و حقوق تطبیقی، در همایش مهندس فرهنگ نام و نام گزینی، بهمن ۹۰، اداره ثبت احوال تهران