اساتید دادبانان

دکتر فرهاد بیات

مدرس حقوق کسب و کار دانشگاه تهران
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

مشاهده رزومه استاد

دکتر علی خراسانی

مدرس دانشگاه
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

مشاهده رزومه استاد

دکتر عباس میرشکاری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

مشاهده رزومه استاد

محمدرضا نصراللهی

مدرس دانشگاه
مشاور حقوقی اتحادیه کسب و کارهای مجازی

مشاهده رزومه استاد

دکتر مجتبی اشراقی ارانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

مشاهده رزومه استاد

دکتر محمد مهدی توکلی

مدرس دانشگاه
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز

مشاهده رزومه استاد

دکتر رحیم محترم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات
متخصص تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی

مشاهده رزومه استاد

دکتر علی اکبر جعفری

مدرس دانشگاه
کارشناس رسمی دادگستری

مشاهده رزومه استاد

دکتر حسن علم‌خواه

عضو هیات علمی دانشگاه
متخصص حقوق مالکیت فکری

مشاهده رزومه استاد

دکتر بهرام حسن‌زاده

مدرس دانشگاه
رئیس اداره تعیین نام ثبت شرکت‌ها

مشاهده رزومه استاد

آرمین خوشوقتی

مدرس دانشگاه
عضو مراجع حل اختلاف اداره کار

مشاهده رزومه استاد

دکتر حمیدرضا عظیمی

مدرس دانشگاه
متخصص تجارت الکترونیکی

مشاهده رزومه استاد