آموزش

برگزاری دوره های کاربردی حقوقی

آموزش حقوق در کشور ما از گذشته بیشتر جنبه نظری داشته است و کمتر به آموزش کاربردی حقوق توجه شده است. جای بسیاری از موضوعات در میان دروس دانشکده حقوق خالی است. نقد و نظر دلسوزان این عرصه کمتر در تغییر روش دانشکده های حقوق اثر داشته و هنوز هم یک فارغ التحصیل حقوق تا حدود زیادی فاقد آمادگی لازم برای ورود به عرصه عمل است. از طرفی دانش آموختگان سایر رشته ها نیز از دانش حقوقی مرتبط بی نیاز نیستند. آنها نیز اگرچه در دانشکده ها چند واحد حقوق می خوانند اما تعداد اندک واحد ها و محتوای صرفا نظری آنها نیازهای واقعی بازار کار را پوشش نمی دهد. برگزاری کارگاه ها و دوره های کاربردی حقوقی پاسخی به این نیاز حقیقی است که به صورت موضوعی در کوتاه ترین زمان جنبه های عملی و نظری یک موضوع خاص را در هم می آمیزد و مخاطبان این دوره ها را با میدان عمل آشنا می کند. دپارتمان آموزش موسسه دادبانان  با برخورداری از اساتید ارجمندی هچون دکتر فرهاد بیات، دکتر علی اکبر جعفری، دکتر رحیم محترم، دکتر مجتبی اشراقی آرانی، دکتر علی خراسانی و…که هر یک در حوزه ای خاص سرآمد هستند تاکنون گامهایی در جهت تحقق این هدف برداشته است و قصد دارد در این مسیر همراهی متعهد و متخصص برای شما باشد. جنبه های عملی و کاربردی حقوق کار و تامین اجتماعی و حقوق مالی و مالیاتی و حقوق روابط موجر و مستاجر و حقوق تجارت بین الملل و عناوین متعدد دیگر از جمله موضوعات دوره های آموزشی موسسه حقوقی دادبانان است که در هر کدام یکی از اساتید معظم در آن صاحب تخصص و تجربه هستند و می توانند این تجربیات مبتنی بر دانش عمیق نظری را در دوره ها و کارگاه های کاربردی به شما انتقال دهند.